Index of Images

Strictly for personal religious use. Images collected from variety of sources

abhayambika

abhirami

acharya

akhilandeshvari

ambaa

annapurna

ardhanarishvara

ashtalakshmi

ashvarudha

baba

balatripurasundari

bhagavati

bhairava

bhuvaneshvari

chandi

daxinamurti

durga

ganapati

gayatri

grantha

kadamba

kamakhya

kamakshi

kanyakumari

lakshmi

lalita

madurai

mantrini

mariyamman

matangi

meenakshi

nataraja

prathyangira

rajarajeshvari

ramana

sarabeshvara

sarasvati

sharada

shiva

sriconstr

sriyantra

tripura

tripurasundari

vagvadini

varahi